Významní návštevníci Kursalonu

 • 1898 knieža Fridrich Hohenzollern a arcivojvoda Ferdinand Toskánsky
 • 23. 5. – 21. 6. 1899 Ferdinand, arcivojvoda toskánsky
 • 24. 8. – 15. 9. 1901 bulharské knieža Ferdinand Coburgh – Gotha, neskorší bulharský cár Ferdinand I. (pod pseudonymom gróf Murány)
 • 1904 herečka Hana Kvapilová 1906 zjazd kúpeľných lekárov Uhorska
 • 1910 sa v kaviarni Kúpeľnej dvorany konalo ustanovujúce valné zhromaždenie členov piešťanského športového klubu
 • 25. júla 1914 vo veľkej sále prednášal Štefan Petróczy, c. a k. stotník a poľný pilot na tému „Dejiny aviatiky“ na dobročinné ciele, v prospech domácej aviatiky v nemeckom jazyku pri príležitosti leteckého dňa, ktorý sa konal na druhý deň na golfovom ihrisku.
 • 19. augusta 1933 sa v Kursalóne konala pre kúpeľných hostí „Slávnosť žatvy“ so slovenskými a moravskými národnými tancami. Okrem iných ju navštívil aj maliar Alfons Mucha s manželkou.
 • 5. a 6. júla 1936 sa v Piešťanoch konali Druhé národopisné slávnosti. V Kursalóne bola výstava výšiviek, keramiky a ľudového priemyslu.
 • 31. mája až 7. júla 1936 – výstava Film v ČSR, zúčastnil sa na nej aj mladý Pavol Bielik
 • 15. mája 1937 usporiadal spolok slovenských žien Živena v Piešťanoch oslavu 80. narodenín spisovateľky Terézie Vansovej. Na slávnosti prehovorila spisovateľka a poetka Ľudmila Podjavorinská na tému „Božia iskra u Terézie Vansovej“.
 • V roku 1928 bola v Kúpeľnej dvorane sprístupnená etnografická expozícia, pri zrode ktorej stál Imrich Winter a Piešťanská muzeálna spoločnosť.
 • V roku 1933 bola expozícia dnešného Balneologického múzea rozšírená a prebudovaná. Okrem národopisu prezentovala návštevníkom i archeológiu, históriu kúpeľov, prírodovedné zbierky, „Štefánikov kútik“, numizmatiku a dom ľudového bývania z Piešťan. Múzeum navštívili mnohí významní hostia, napr. Štefánikova snúbenica markíza G. Benzoni, naváb Salar Jung III. z Haidarabádu, naváb z Bhopálu Hamidullah a jeho neter princezná Rooma Bia či Rabia, Sir Ibrahim sultán z Johor Baharu a manželka Helen, maharadža z Tehri Garhwalu, arcibiskup Pavol Jantausch, politik Jan Masaryk, budapeštiansky maliar Árpád Basch, americká herečka Lilian Gish, maliar Janko Alexy, maliari Miloš Bazovský a Martin Benka, spisovateľ Vladimír Roy, Robert Seton Watson a mnohí iní. Hlavná expozícia je aj dnes umiestnená v časti objektu Kursalonu.

(Voľne spracované podľa zdrojov z Balneologického múzea v Piešťanoch)