Kursalon

Kúpeľná dvorana

Prevádzkovateľ:

Beethovenova 5, 92101 Piešťany

kontakt:

BAR:  + 421 (0)911 032 725

vedenie:

prevádzkar:

Mária Uváčiková

pondelok – piatok od 8:00 do 16:00

tel. + 421 (0)917 968 818

tel. 033 / 7757351

e-mail: kursalon@kursalon.sk